Giảm giá!

Bộ lọc đầu nguồn No.4 – Lọc tổng 01 Cột Composite + Vật tư (Cột làm mềm nước)

5.000.000 

CHỨC NĂNG CẤU TẠO SỐ LƯỢNG
Cột lọc làm mềm

Chuyên :  xử lý Vôi, kim loại nặng

Cột lọc làm mềm

Chuyên :  xử lý Vôi, kim loại nặng

Cột composit + Van 3 ngã+ lưới lọc 1 Bộ
Cation C100 ( Anh) 50 Lít
Sỏi lọc (VN) 15kg
Cột nhựa lọc nước 01 cái
Cột composit + Van 3 ngã+ lưới lọc 1 Bộ

Mô tả

CHỨC NĂNG CẤU TẠO SỐ LƯỢNG
Cột lọc làm mềm

Chuyên :  xử lý Vôi, kim loại nặng

Cột lọc làm mềm

Chuyên :  xử lý Vôi, kim loại nặng

Cột composit + Van 3 ngã+ lưới lọc 1 Bộ
Cation C100 ( Anh) 50 Lít
Sỏi lọc (VN) 15kg
Cột nhựa lọc nước 01 cái
Cột composit + Van 3 ngã+ lưới lọc 1 Bộ